Τι είναι η σωματική τιμωρία;

Η ιδέα της σωματικής τιμωρίας σκοπεύει να προκαλέσει σωματικό πόνο. Όμως, εάν αρχίσει να καταστρέφει τη συναισθηματική και διανοητική ισορροπία, θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη.