Τι είναι η χωρική οπτικοποίηση;

Η χωρική οπτικοποίηση είναι η ικανότητα σκέψης και ελιγμών διανοητικών και τρισδιάστατων αντικειμένων διανοητικά. Μάθετε τις καθημερινές του χρήσεις μέσω αυτού του άρθρου τώρα.

Τι είναι η Δημιουργική Οπτικοποίηση;

Η δημιουργική οπτικοποίηση είναι μια γνωστική διαδικασία στην οποία αλλάζετε συνειδητά την εικόνα στο μυαλό σας και δημιουργείτε το επιθυμητό μέλλον σας. Μάθετε πώς να το κάνετε σωστά.