Στερεότυπα: Ορισμός και γιατί είναι λάθος

Αυτό το άρθρο ασχολείται με όλα τα πράγματα σχετικά με τα στερεότυπα - τον ορισμό, τους τύπους και τι μπορούν να κάνουν στην κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση για αυτό το ζήτημα είναι απαραίτητη.